Toelichting

Een antwoord op twee vragen betreffende erkende assistentiewoningen


A]   Residentie Jacobsmarkt is een erkende ‘groep van assistentiewoning’. Wat houdt dat in?

 

Zelfstandig wonen met zorg op maat.

De ‘groepen van assistentiewoningen’ komen sinds 1 januari 2013 in de plaats van de vroegere serviceflat-gebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. Een assistentiewoning is een individueel aangepaste woning of wooneenheid waarin de bewoner zelfstandig verblijft en bij toenemende zorgbehoefte een beroep kan doen op een permanent zorgaanbod en diensten en de geruststelling heeft dat er de klok rond acute hulp beschikbaar is.

 

De beheersinstantie.

Per ‘groep van assistentiewoningen’ wordt een beheersinstantie aangesteld. Zij organiseert de zorg en de dienstverlening, voorziet in een 24/24 noodoproepservice en overbruggingszorg en neemt het beheer van de gebouwen voor haar rekening. Onze beheersinstantie is de vzw Jacobsmarkt, Warandestraat 1 bus 1,  te 2300 Turnhout.

 

Erkend

De Vlaamse regering verleent erkenning aan voorzieningen die bereid zijn zich te onderwerpen aan de erkenningsvoorwaarden en het toezicht daarop van de Vlaamse Gemeenschap. De erkenning is facultatief. De initiatiefnemers van de Residentie Jacobsmarkt hebben zich ingeschreven in het erkenningstraject en beheren de Residentie onder erkenningsnummer PE 2878.

 

Erkenningsvoorwaarden

Het Vlaams Besluit over de ‘groepen van assistentiewoningen’ bepaalt de minimale voorwaarden voor erkenning  als volgt

 

De beheersinstantie moet crisiszorg en overbruggingszorg garanderen. Crisiszorg is de zorg die onmiddellijk moet worden geboden in geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat. Bij een noodoproep door een bewoner, wordt onmiddellijk contact opgenomen met die bewoner en, als dat nodig is, zal er een interventie plaatsvinden in de assistentiewoning.

Overbruggingszorg is aangepaste zorg die aansluit op de crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verstrekt in afwachting dat de vervolgzorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen.

In de ‘groepen van assistentiewoningen’ is er gedurende de week op vaste tijdstippen een woonassistent aanwezig die onder meer zorgt voor de sociale netwerkvorming.

De bewoners kiezen vrij de facultatieve zorg en diensten die zij willen. De beheersinstantie brengt die diensten in het bereik van de bewoners die er vrij een beroep op kunnen doen telkens dit nodig is. De beheersinstantie volgt de situatie van alle bewoners via bewonersdossiers nauwgezet op en begeleidt de bewoner naar de gewenste extra diensten voor hun rekening zoals thuisverpleging, poetshulp, maaltijden aan huis, enz.

Per erkende groep van assistentiewoningen kan maximum 25% van het totale aantal erkende assistentiewoningen bewoond worden door assistentiebehoevende mensen jonger dan 65 jaar.

Het Woonzorgdecreet bepaalt dat een erkend WZC (woonzorgcentrum) één of meerdere assistentiewoningen tijdelijk kan laten erkennen als woongelegenheden in het WZC. Daardoor dient de bewoner niet meer te verhuizen bij grotere zorgbehoefte.

 

B]  Waarom investeren in een assistentiewoning?

 

Vastgoed is en blijft een betrouwbare en slimme investering.  Residentie Jacobsmarkt biedt bovendien een aantrekkelijke en waardevaste investering. De nood aan woningen aangepast aan de ouderen in onze samenleving stijgt.

Investeren in een erkende assistentiewoning van Residentie Jacobsmarkt biedt u belangrijke fiscale voordelen. Onze assistentiewoningen zijn 100% conform de wetgeving op de ‘groepen van assistentiewoningen, waardoor u slechts 12% BTW betaalt i.p.v. 21% en geen onroerende voorheffing (*).

Wenst u uw assistentiewoning niet (meteen) zelf te bewonen maar te verhuren, dan zoekt onze beheersinstantie voor u naar een geschikte huurder.

(*)  Alle assistentiewoningen worden ter beschikking gesteld van de erkende beheersinstantie vzw Jacobsmarkt, conform het besluit van de Vlaamse Regering op assistentiewoningen van 12/10/2012 in uitvoering van het woondecreet van 13/03/2009.

 

Contacteer ons

  • Residentie Jacobsmarkt
  • Warandestraat 5
  • 2300 Turnhout
  • Tel.: +32 (0) 14 44 79 00


© 2017 Residentie Jacobsmarkt - Supported by Pandafish